Apstraktni sneg-1

Apstraktni sneg-2

Apstraktni sneg-3

Bar-1

Bar-2

Bar-3

Budva-1

Budva-2

Buljarice

Dijagonala

Dubina

Granica

                      

Isposnica Sv Save

Ivanjica zimi

Kamenje-02

Setnja

Glava

Faca

Krivulja-1

Krivulja-2

Ljubavno drvo na putu Ivanjica-Studenica

Magla-motiv iz Svestice

Marina

Marina Reka

                    

Noc-1

                    

Noc-2

Panjica-1

Panjica-3

Panjica-4

Panjica-5

Panjica-6

Javor-1

Javor-2

Javor-3

Pogled ka Bukovici

Prevoj

Grab

                     

Reka Panjica-1

Reka Panjica-3

Skadar-1

Skadar-2

                      

Stari grad Budva-1

                      

Stari grad Budva-2

                      

Stari grad Budva-3

                      

Stepenice

                     

Susanj

Sv. Stefan-1

                     

Sv. Stefan-2

Sv. Stefan i Budva

Svestica-1

Svestica-3

Svestica-4

Svestica-Ostra Glavica

Tamo

Vertikala

Zicana Ograda

 

 

          tsavic   tadija savic